Nieuwe aanvraagregels NAK Tuinbouw

Vanwege het sterk toegenomen aantal keuringsaanvragen is NAK Tuinbouw begonnen met het efficiënter inregelen van de exportkeuringen. Om oponthoud te voorkomen en alle keuringen op de gewenste momenten uit te kunnen voeren worden daarom de onderstaande regels ingevoerd. Houd hier rekening mee wanneer u uw aanvraag indient en voorkom zodoende dat u in de problemen komt en/of tegen extra kosten aanloopt.

Vraag exportinspectie tijdig aan
Hoe eerder de aanvraag binnen is, hoe gemakkelijker deze ingepland kan worden op het moment dat het u uitkomt. Zorg dat een exportinspectie voor de volgende dag altijd vóór 15.30u is ingevoerd in het systeem van NAK Tuinbouw. Na het indienen van de aanvraag kunnen nog producten worden toegevoegd, dus ook bij onzekerheden kan de inspectie op tijd worden geregistreerd.
Let op: exportinspecties voor dezelfde dag of inspecties voor de dag erop die na 15.30u worden aangevraagd vallen voortaan onder het spoedtarief (50% toeslag op het basistarief).

Kies een ruimer tijdsblok
NAK Tuinbouw geeft aan dat veel bedrijven momenteel onderschatten hoeveel tijd hun inspectie kost en daardoor een te kort tijdsblok kiezen. Hierdoor komt de planning van de inspecteurs in gevaar en worden andere ondernemers gedupeerd. Door een ruimer tijdsblok te kiezen (in e-CertNL: 12.15 voor de hele dag, 10.15 voor de ochtend, 15.15 voor de namiddag) kan voor een efficiëntere planning met voor iedereen voldoende tijd worden gezorgd. U ontvangt altijd een mail met daarin het definitieve tijdsblok op de middag voorafgaand aan uw inspectie.

Verminderde beschikbaarheid 5 april
Vanwege een verplichte opleidingsdag zijn er op woensdag 5 april minder keurmeesters beschikbaar. NAK Tuinbouw vraagt u om eventuele inspecties zoveel mogelijk rond in plaats van op die datum te plannen.

Meer informatie over de nieuwe regels vindt u HIER.