Certificaat type

EUR1

De EUR1 is geen verplicht certificaat, maar het kan zorgen voor een aanzienlijke verlaging op of zelfs complete vrijstelling van invoerrechten bij landen waarmee de Europese Unie een handelsovereenkomst heeft gesloten. Met de EUR1 toont u aan dat de goederen die u exporteert van preferentiële oorsprong zijn. Dit wil zeggen dat de goederen geheel of toereikend geproduceerd, bewerkt of verwerkt zijn binnen de Europese Unie.

Voor de aanvraag van een EUR1 is een bepaalde bewijslast nodig die aantoont dat de goederen daadwerkelijk van preferentiële oorsprong zijn. Over het algemeen gaat het hier om de handelsfactuur en het exportdocument. Deze bewijslast voegt u eenvoudig toe bij ‘Extra documenten’.

Voor zendingen met een waarde lager dan €6000,- hoeft geen EUR1 aangevraagd te worden en volstaat een factuurverklaring.

EUR-MED

De EUR-MED is een variatie op het EUR1 certificaat en is alleen geldig wanneer u handelt met landen waar de Pan-Euro-Mediterrane (PEM) overeenkomst geldt. De landen die in het PEM-gebied vallen zijn:
– De landen van de Europese Unie, Turkije,
– EFTA (waaronder Noorwegen, Zwitserland en IJsland)
– Het Middellandse Zeegebied ( waaronder Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Israël en Libanon)
– Moldavië
– De westelijke Balkan (waaronder Servië, Albanië en Bosnië-Herzegovina).

Het gebruik van een EUR-MED certificaat is niet verplicht, maar het biedt meer mogelijkheden bij re-export naar een partnerland omdat goederen/producten uit deze landen meetellen voor de oorsprongsbepaling (cumulatie).

Voor zendingen met een waarde lager dan €6000,- hoeft geen EUR-MED aangevraagd te worden en volstaat een factuurverklaring.

CERTIFICAAT VAN OORSPRONG

Sommige landen vragen vanwege handelspolitieke redenen om een Certificaat van Oorsprong (CvO / CoO). Dit is in dat geval een verplicht certificaat en het bepaalt of het product wel of niet mag worden ingevoerd in het betreffende land. Een CvO bewijst in welk land een product gemaakt is.

Weet u niet helemaal zeker welk certificaat u nodig heeft? Via onze contactpagina vraagt u het eenvoudig bij ons na.