EUR1 OF EUR-MED: WANNEER GEBRUIKT U WAT?

Wie exporteert komt al snel in aanraking met termen als Eur1 en Eur-Med: certificaten waar om gevraagd kan worden bij de uitvoer van uw goederen naar een land buiten de Europese Unie. Maar verplicht zijn ze niet, dus wat betekenen deze certificaten nu eigenlijk en wat kunt u er mee? YourCustoms legt het helder uit.

Eur1: het voordeel van EU-lid zijn
De Europese Unie heeft met veel landen wereldwijd een handelsovereenkomst gesloten. Dat betekent dat u als Europese exporteur tegen een aanzienlijk en in sommige gevallen zelfs complete vrijstelling van invoerrechten goederen kunt verhandelen met een klant buiten de Europese unie. En dat maakt uw producten uiteraard aantrekkelijker voor de andere partij.

Om in aanmerking te komen voor deze verlaging of vrijstelling is het van belang dat u kunt aantonen dat uw producten geheel of voor het grootste deel zijn geproduceerd in de EU. In dat geval zijn deze namelijk van preferentiële oorsprong. Zijn uw goederen van preferentiële oorsprong dan kunt u een Eur1-certificaat aanvragen.

Via YourCustoms kunt u dit heel eenvoudig zelf; de bijbehorende bewijslast kunt u direct meesturen. Het overzicht van landen waarvoor een Eur1 aantrekkelijk kan zijn vindt u hier: overzicht Eur1.

Meer met MED
Het certificaat EUR-MED is eigenlijk een uitbreiding van de Eur1. Het levert voordeel op bij handel met landen waarmee de Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst (PEM) is afgesloten. Onder deze PEM-landen vallen onder meer alle landen van de EU, Turkije, de EFTA-landen (Noorwegen, Zwitserland en IJsland), de westelijke Balkan en landen rond het Middellandse Zeegebied. De complete lijst vindt u hier: overzicht EUR-MED.

Deze overeenkomst zorgt ervoor dat grondstoffen en producten van preferentiële oorsprong uit deze landen meetellen voor de oorsprongsbepaling. Deze zogeheten cumulatie kan bij re-export naar een ander partnerland zorgen voor een verlaging of vrijstelling van de invoerrechten. Het loont daarom zeker om gebruik te maken van een EUR-MED. Via YourCustoms voegt u dit certificaat heel eenvoudig direct bij uw exportdocument.

Voor zendingen met een waarde lager dan €6000,- is geen Eur1 of EUR-MED nodig en volstaat een factuurverklaring om in aanmerking te komen voor gunstigere invoerrechten.