HET VERSCHIL TUSSEN HANDELAAR EN PRODUCENT

(en waarom dit iets uitmaakt)

Wie goederen exporteert naar een land buiten de Europese Unie kan vaak zijn voordeel doen met de verschillende handelsverdragen die de EU heeft afgesloten. Hierbij is een grote rol weggelegd voor de preferentiële oorsprong van producten, deze kan namelijk zorgen voor een verlaging of volledige vrijstelling van invoerrechten. Goederen van preferentiële oorsprong zijn geheel geproduceerd binnen de EU of in voldoende mate hier bewerkt of verwerkt.
Voldoen de producten aan deze eisen dan kan de preferentiële oorsprong worden aangetoond met een EUR1 of EUR-MED certificaat. Deze zijn niet verplicht, maar kunnen veel voordelen opleveren, met name in landen waar de invoerrechten normaliter hoog zijn. Daarnaast zijn er landen die om handelspolitieke redenen vragen om een Certificaat van Oorsprong (CvO / CoO). Dit is in dat geval een verplicht certificaat en het bepaalt of het product wel of niet mag worden ingevoerd in het betreffende land.

Het belang van bewijslast
Bij het aanvragen van de verschillende documenten is de status van de aanvrager van belang: bent u de producent van de goederen of verhandelt u deze? Als handelaar dient u goed te weten én te vermelden wat de oorsprong is van de producten die u verhandelt. Deze is vastgelegd in een leveranciersverklaring die de producent van de goederen kan opstellen. Ook hierbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen EU-afkomst of non-EU en hierbij horen dan ook verschillende leveranciersverklaringen.
Bent u zelf producent dan kan in sommige gevallen worden gevraagd om een productieverklaring en kostprijscalculatie om de preferentiële of niet-preferentiële oorsprong van uw producten te bepalen. Hiermee wordt het volledige productieproces beschreven en zeker wanneer u voor de productie gebruik maakt van grondstoffen die niet afkomstig zijn uit de EU is deze beschrijving belangrijk. De mate van bewerking bepaalt namelijk de preferentie. Blijkt het productieproces niet voldoende om de preferentiële oorsprong aan te tonen, dan dient u ook een leveranciersverklaring te overleggen van de aangekochte materialen die worden gebruikt bij de productie.

Gemakkelijk zelf aanvragen
Via YourCustoms kunt u heel eenvoudig zelf uw oorsprongsdocumenten aanmaken, of u nu handelaar of producent bent. In de portal staat precies beschreven welke bewijslast u voor de verschillende documenten dient mee te sturen. Deze kan direct worden geüpload en meegestuurd.
Weet u niet zeker welke documenten u moet aanvragen of meesturen? Via de portal kunt u hierover ook direct contact met ons opnemen. Of vul uw vraag in bij uw aanvraag en we helpen u snel verder.