GEEN NARE VERRASSINGEN MET DE JUISTE INCOTERMS

Internationaal handelen, het lijkt zo eenvoudig: een koper koopt iets van een verkoper en dat is dat. Maar tussen vertrek en aankomst van de goederen kan veel gebeuren. En wie betaalt eigenlijk het transport en de op- of overslag? Daarom is het belangrijk om goede afspraken te maken over wie verantwoordelijk is voor welke stap in het proces.

Hiervoor zijn er de Incoterms (International Commercial Terms). Dit zijn internationale afspraken over de rechten en plichten van kopers en verkopers, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn voordat er zaken worden gedaan. In de Incoterms staat bijvoorbeeld wie er verantwoordelijk is voor het vervoer, tot waar de aansprakelijkheid van de partijen reikt en de verdeling van de kosten voor bijvoorbeeld transport en verzekering.

De Incoterms worden elke 10 jaar herzien. In 2020 gebeurde dit voor het laatst en zijn er 11 verschillende standaarden gedefinieerd. In onze kennisbank staan deze uitgebreid beschreven.

Twijfelt u welke Incoterm het meest geschikt is voor uw import of export? Neem dan contact met ons op.