Wettelijke indelingsregels

Omdat niet elk product exact genoemd wordt en om een uniforme toepassing te garanderen zijn er door de Wereld Douane Organisatie algemene indelingsregels opgemaakt. Hier kunt u de tekst uit de Eur-Lex ervan vinden, maar we hebben hieronder ook het een en ander verder uitgewerkt.

Het wezenlijke karakter van het product is leidend. Denk hierbij aan een Kindersurprise chocolade ei. Deze kan onderverdeeld worden in post 18.06 ‘chocolade’ of in post 85.10 ‘speelgoed’. Het wezenlijke karakter is hierbij leidend, dit is chocolade dus post 18.06.

Wanneer een koffer of etui geschikt is voor het herhaaldelijk opbergen van een artikel behoort het onder die post ingedeeld te worden. Een koffer die gebruikt wordt voor het opbergen van gereedschap valt daarom onder post 82.06 ‘Stellen, bestaande uit gereedschap van twee of meer van de posten 8202 tot en met 8205, opgemaakt voor de verkoop in het klein’. Onder post 82.02 tot en met 82.05 vallen gereedschappen van zagen tot vijlen tot schroevendraaiers.

SPECIFIEKE OMSCHRIJVING VOORRANG OP ALGEMENE OMSCHRIJVING

De meest specifieke omschrijving heeft altijd voorrang op een post met een algemenere omschrijving. Dus wanneer u een scheerapparaat exporteert gebruikt u post 85.10 ‘Scheerapparaten, tondeuses en epileerapparaten, met ingebouwde elektromotor’ in plaats van post 85.09 ‘Elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, met ingebouwde elektromotor, andere dan de bij 85.08 benoemde stofzuigers’.

Per hoofdstuk worden er inleidende aantekeningen geschreven. Hierin worden meer gedetailleerde instructies over de indelingsregels van het hoofdstuk beschreven. De aantekeningen zijn wettelijk bepalend. Bijvoorbeeld bij hoofdstuk 64 (schoenen) ‘Schoeisel dat het karakter heeft van speelgoed, alsmede schaatsschoenen met aangezette schaatsen (ijs- en rolschaatsen), scheenbeschermers en dergelijke beschermende artikelen voor de sportbeoefening (hoofdstuk 95)’. Wanneer enkel de schoen van de schaats geëxporteerd gaat worden, valt dit onder hoofdstuk 64. Wordt het ijzer eronder gezet en wordt het product dan geëxporteerd, dan valt het onder hoofdstuk 95.

Wanneer een indeling aan de hand van bovenstaande wettelijke bepalingen niet mogelijk is. Dan wordt de post toegepast die als laatst in de nummering is geplaatst. Wanneer het gaat om haak en touw is indeling mogelijk onder 56.07 ‘touw’, maar ook onder 73.26 ‘haak’. Er wordt voor het laatst geplaatste nummer gekozen, dit is 73.26.

Hopelijk brengt dit alles meer duidelijkheid. Mocht dit niet zijn dan heeft u nog de optie tot het aanvragen van een B.T.I., of u neemt uiteraard contact met ons op.

Bent u er wel aan uitgekomen, wacht niet langer en